Ecomaster tuyển dụng nhân viên quản lý bán hàng TMĐT (Seller Ecommerce)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 2 Hạn nộp hồ sơ 30/07/2021 Giới thiệu chung về công ty Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên […]

Tuyển dụng Leader Customer Support (Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng )

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 30/09/2021 Giới thiệu chung về công ty Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên […]

[Ecomaster] – Leader Customer Support

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 30/06/2021 Giới thiệu chung về vị trí Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên […]

[Ecomaster] – Tuyển dụng Designer Fulltime

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 2 Hạn nộp hồ sơ 30/05/2021 Giới thiệu chung về vị trí Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên […]

[Ecomaster] – IT Fullstack Web Application Python, JS, Bootstrap

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 30/06/2021 Giới thiệu chung về vị trí Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên […]

[Ecomaster] – Tuyển dụng Thực tập sinh IT

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc TTS  Số lượng 2 Hạn nộp hồ sơ 15/03/2021 Giới thiệu chung về vị trí Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên các chất […]

[Ecomaster] – Tuyển dụng nhân viên Thiết kế Fulltime

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 30/04/2021 Giới thiệu chung về vị trí Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên […]

Ecomaster tuyển dụng Thực tập sinh Marketing

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc TTS Fulltime/Parttime Số lượng 3 Hạn nộp hồ sơ 30/11/2020 Giới thiệu chung về vị trí Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế độc đáo được in trên các […]