NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (GRAPHIC DESIGNER)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Ecomaster Ecomaster LLC là một trong những công ty tiên phong kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử trên thị trường quốc tế. […]

NHÂN VIÊN IDEA CREATOR

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 31/03/2023 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Ecomaster Ecomaster LLC là một trong những công ty tiên phong kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử trên thị trường quốc tế. […]

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Customer Support)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Ecomaster Ecomaster LLC là một trong những công ty tiên phong kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử trên thị trường quốc tế. […]

THỰC TẬP SINH MARKETING (Mảng Google Ads)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Thực tập sinh Parttime Số lượng 2 Hạn nộp hồ sơ 20/02/2023 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Ecomaster Ecomaster LLC là một trong những công ty tiên phong kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử trên thị trường quốc […]

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Thực tập sinh Fulltime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 20/02/2023 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Ecomaster Ecomaster LLC là một trong những công ty tiên phong kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử trên thị trường quốc […]

Nhân viên Thiết kế đồ họa – Graphic Designer

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 15/12/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Ecomaster Ecomaster LLC là một trong những công ty tiên phong kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử trên thị trường quốc tế. […]

THỰC TẬP SINH SUPPORT TIKTOK SHOP PARTTIME

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Parttime Số lượng 3 Hạn nộp hồ sơ 19/10/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]

NHÂN VIÊN SOURCING/TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG (TIẾNG TRUNG)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 30/09/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VỊ TRÍ Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]

Nhân viên Thiết kế đồ họa – Graphic Designer

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 31/11/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]