Nhân viên Thiết kế đồ họa – Graphic Designer

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 30/11/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH Ecomaster Ecomaster LLC là một trong những công ty tiên phong kinh doanh lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử trên thị trường quốc tế. […]

THỰC TẬP SINH SUPPORT TIKTOK SHOP PARTTIME

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Parttime Số lượng 3 Hạn nộp hồ sơ 19/10/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]

NHÂN VIÊN SOURCING/TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG (TIẾNG TRUNG)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 30/09/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VỊ TRÍ Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]

Nhân viên Thiết kế đồ họa – Graphic Designer

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 31/11/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]

Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Customer Support POD)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 03 Hạn nộp hồ sơ 15/08/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]

Nhân Viên Digital Marketing (Google Ads)

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime Số lượng 3 Hạn nộp hồ sơ 15/08/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]

Fresher Python Developer (Django, Flask) Fulltime/Parttime

Nơi làm việc Hà Nội  Loại hình công việc Nhân viên Fulltime/Parttime Số lượng 1 Hạn nộp hồ sơ 31/07/2022 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ecomaster là công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu được in […]